• (1/2)
    MISTET HJULET: Det ene hjulet trillet i stor fart bortover motorveien. FOTO: 2211-TIPSER

Lastebil mistet hjulet

Hjulet hoppet inn i personbil. Køer på Sotraveien.