• GROBUNN: - I mange saker må vi gi avslag. Der vi gir tillatelse, er det naboer som opplever ulemper. Det gir grobunn for mistanker mot oss, sier byggesakssjef Petter Wiberg. TOR HØVIK

Avviser hevnkultur

Byggesakssjef Petter Wiberg er kjent med påstandene om hevnkultur i planbyråkratiet, men kjenner ingen konkrete tilfeller.