Med lidenskap for klatring gikk de sammen i døden. Den iskledde løypen i granittveggen Kjerag ble deres siste.