Det kommer frem i fylkesrådmannen forslag til budsjett for Hordaland fylkeskommune neste år.

Tyssetunnelen er et veiprosjekt som i sin helhet blir betalt av fylkesveimidler. Det ble vedtatt av fylkestinget våren 2012, da til en pris av 430 millioner kroner. I januar 2013 tok leder i samferdselsutvalget, Gustav Bahus (Frp), første spadestikk.

48 prosent dyrere

Nå varsler fylkesrådmannen at veiprosjektet har fått en foreløpig pris på 638 millioner kroner — altså en kostnadsøkning på 48 prosent siden vedtaket.

— Selv om en justerer for prisomregning fra 2011 og økt sats for merverdiavgift, har prosjektet kostnadsoverskridelse, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Den endelige regningen er heller ikke klar, for det foregår forhandlinger mellom entreprenørene og Statens vegvesen om kostnadene for tilleggsarbeid. Fylkesrådmannen skriver i budsjettdokumentet at han først til våren vil ha en sikrere prognose for totalkostnaden.

Prosjektet blir finansiert over flere års fylkesbudsjetter. Foreløpig foreslår fylkesrådmannen å øke bevilgningen til Tyssetunnelen med 29 millioner kroner neste år.

Moms og råttent fjell

Prosjektleder Svein Rosseland i Statens vegvesen sier at det er flere årsaker til at prosjektet blir dyrere enn forutsett.

— For det første må man ta med prisstigningen fra 2011, da prosjektet ble kostnadsberegnet. Dessuten økte momsen på veiprosjekter i 2013, noe som betyr at vi nå betaler 25 prosent moms, mens det tidligere var 7- 9 prosent, forteller han.

PENGESLUK: Tunnelen bak Tysse i Samnanger skal etter planen åpne neste sommer. Men da vil prisen være minst 200 millioner kroner mer enn forutsatt da fylkestinget vedtok prosjektet i 2012. Både politikere og Statens vegvesen mener fortsatt at prosjektet er verdt pengene, fordi det vil gi langt bedre forhold for både bilister, fotgjengere og syklister.
Ole Gunnar Onsøien
PENGESLUK: Tunnelen bak Tysse i Samnanger skal etter planen åpne neste sommer. Men da vil prisen være minst 200 millioner kroner mer enn forutsatt da fylkestinget vedtok prosjektet i 2012. Både politikere og Statens vegvesen mener fortsatt at prosjektet er verdt pengene, fordi det vil gi langt bedre forhold for både bilister, fotgjengere og syklister.
Ole Gunnar Onsøien

Hovedårsaken finner vi likevel i fjellet bak Tysse — eller kanskje man skal si det manglende fjellet.

— Det var mye mer løsmasser på østsiden av tunnelen enn vi hadde trodd. Da må vi frakte massene til depoter, som gir ekstra kostnader til transport, sier Rosseland.

- Burde undersøkt bedre

Han forteller at det manglende fjellet rammet prosjektet dobbelt. Fylkestinget har nemlig vedtatt at det skal bygges gang- og sykkelvei langs Frølandsvatnet, og tanken var å bruke steinmassene fra tunnelen til det.

— Men så viser det seg at der vi trodde det var fjell, er det ikke fjell. Dermed mangler vi opp til 100.000 kubikkmeter stein, forteller Rosseland.

I tillegg var steinen fra Samnanger, av typen fyllitt, av dårligere kvalitet enn først beregnet. Regelverket for slike utbygginger har også endret seg underveis.

— Dermed måtte entreprenøren kjøpe stein fra Bergen og Fusa og frakte den til Tysse. Entreprenøren krever fristforlengelse noen måneder, og da må vi betale for rigg og drift. Det er en del av kontrakten, sier Rosseland.

— Har dere gjort gode nok geologiske undersøkelser på forhånd?

— Sett i ettertid, så burde vi nok burde gjort bedre undersøkelser. Men det er ikke sikkert at det hadde påvirket prisen.

- Spiser av potten

Fylkesrådmann Rune Haugsdal bekrefter at overskridelsen på Tyssetunnelen kan gå ut over andre fylkesveiprosjekter.

— Generelt er det jo slik at hvis ett prosjekt spiser av totalpotten, så kan det få konsekvenser for andre prosjekter. Jeg kan ikke være mer konkret nå, sier Haugsdal.

Fylkespolitiker Tom Skauge (SV) sier at det er trist med overskridelser, men at han tror fylkestinget ville vedtatt prosjektet uansett.

— Dette er en så viktig tunnel, pluss at gang- og sykkelveien betyr mye for befolkningen der. Men fylkestinget bør ha best mulig beslutningsgrunnlag, og jeg opplever at regionveisjefen har tatt selvkritikk for at de gjorde for dårlige undersøkelser, sier Skauge.

Rosseland forteller at prosjektet er noe forsinket i tid, men vil åpne sommeren 2015. Da vil innbyggerne i Tysse få en helt ny hverdag.

— I tillegg blir det sammenhengende gang- og sykkelvei gjennom området. Vi bygger også ny bro ved Frøland, som vil åpne før jul i år, sier Rosseland.