Martin Olsen venter på bussen til Askøy. Han pleier å sykle hjem fra jobb når det er fint vær, men i dag pøsregner det. Da tar han bussen, bortsett fra noen få ganger når han bruker bil.

Regndager vil bli dyrere for Olsen neste år. Pendlere i Bergen må nemlig belage seg på økte utgifter i hverdagen, uansett om de kjører bil eller reiser kollektivt:

Bystyret har vedtatt at Bergen skal få køprising — det vil si at bompengetaksten skal være høyere i rushtiden enn ellers på døgnet. Hvor mye prisen vil bli i rushet er ikke avgjort, men eksperter har anbefalt minst 40 kroner.

Fylkesutvalget vedtok onsdag at buss— og bybanebillettene blir mellom fem og 12 prosent dyrere. En enkeltbillett vil koste 35 kroner, fire kroner mer enn i dag, mens månedskortene blir 40 kroner dyrere. For å kjøpe om bord, koster det ti kroner ekstra.

Det betyr at en person som skal inn til Bergen sentrum i rushet kan velge mellom å betale 35 kroner med bussen - 45 dersom hun betaler om bord - eller kjøre bil og bli trukket rundt 40 kroner fra autopassbrikken.

- Særlig i sommerhalvåret blir dette lite gunstig for meg. Da kjøper jeg enkeltbillett på bussen de dagene det er for dårlig vær til å sykle. Kanskje jeg får kjøpe meg regntøy nå, sier Olsen lett spøkefullt.

- Henger dårlig sammen

Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk Institutt, mener køprising og dyrere billetter er en uheldig kombinasjon.

- Det henger dårlig sammen. En takstøkning på kollektiv vil bidra til å dempe effekten av køprising, sier han - og fortsetter:

- Den eneste sammenhengen er vel at de vil ha mer penger inn i kassen.

Johansen tror likevel at kapasitet og kvalitet på kollektivtilbudet er viktigere enn pris.

- Dersom det ikke er plass på bussen, spiller det ikke stor rolle hva den koster, men prisen må selvsagt være innenfor rimelighetens grenser, sier han.

Johansen får støtte fra samfunnsøkonom Tormod Wergeland Haug i Urbanet Analyse.

- Det vil kunne påvirke effekten av køprising. Alle takstøkninger for buss og bane er en forverring av konkurransevilkårene, sier Haug.

- Slår beina under køpris

- Det er klart at en for kraftig økning av busstakstene vil slå beina under effekten av køprising, sier Marte Mjøs Persen, gruppeleder for Ap i Bergen bystyre.

Ap er med i flertallet som sikret køprising i Bergen, men ikke i flertallet som fastsatte busstakstene i Hordaland fylkesutvalg. Spørsmålet er om bystyret og fylket ser de to vedtakene i sammenheng.

- Det er klart at dette henger sammen. Vi har ikke bestemt oss for hvordan køprisingen skal bli ennå, men vi i bystyret må jo ta hensyn til de økte bussprisene når vi vedtar takstene for bomringen, sier hun.

Eksempelet Stockholm

Haug sier at selv om prisøkning på kollektivtransport ikke er en positiv endring, kan det være bedre enn alternativet, som er å legge ned ruter og kjøre færre avganger.

- I valget mellom to onder, er ikke en moderat prisøkning det verste. Det er viktig at de som rammes hardest av køprising har et godt kollektivtilbud å gå over på. Hvis ikke vil det oppleves som en ren straff, sier han.

I Stockholm ble kollektiv­tilbudet kraftig styrket før køpris ble innført.

- Det var en viktig del av suksessen der, at man sørget for at det var et godt alternativ til bil. Men det gjøres mye positivt i Bergen også, så tilbudet utvikles der også, blant annet når Bybanen bygges ut, sier Haug.

Han tror likevel at bergenspolitikerne gjør lurt i å skjele til kollektivprisene når de om ikke lenge skal sette takstene for køprising.