Riste barna - dømt til fengsel

Konen, som er førskolelærer, ble frikjent.