cover_68-52600612806bf.jpg

«På 1970— og 80-tallet var Nordnes en slum - et hjemsted for narkomane og prostituerte».Slik beskrives Nordnes i siste utgave av det London-baserte magasinet Monocle (se faksimile), som har abonnenter i over 100 land. Tidsskriftet har reist på reportasjetur til Bergen, og har viet hele fire sider til Nordnes i det som best kan beskrives som en gedigen salgsreklame for hele bydelen.

Slum er neppe det første du forbinder med Nordnes. I dag beskrives halvøyen som et spennende og entusiastisk nabolag, fylt opp med kreative kunstnersjeler som har et helt spesielt eierskap til nabolaget.

Boligprisene er blant de høyeste i Bergen. De få gangene større eneboliger på Nordnes legges ut for salg, selges de gjerne uforskammet høyt over prisantydning.

Krigen herjet med Nordnes

Så hva skjedde med Nordnes? Hvordan ble slum til suksess?

- I løpet av min levetid har Nordnes gått fra å være et sted folk flytter fra, til å bli et sted folk står i kø for å flytte til, forteller Mons Kvamme.

BT treffer nordnesentusiasten ved inngangen til Akvariet, kun få meter fra trehuset hans far flyttet inn i som fireåring i 1912.

Kvamme er ikke den man får til å bruke ordet slum om sin egen, kjære bydel. Men han forteller gjerne om hvordan Nordnes har utviklet seg over tid.

Krigen gikk hardt utover Nordnes. Bombing førte til omfattende branner, og store deler av Nordnes’ østside ble skrellet vekk av eksplosjonen på Vågen i 1944.

- Mange hus var i en miserabel forfatning, og tidlig på 1960-tallet ble store deler av bebyggelsen revet av kommunen, sier Kvamme.

Barneskolen var i fare

I etterkrigstiden var det boligmangel, og kommunens løsning var å erstatte trehusene med betongblokker - slik vi kjenner det fra området rundt Strandgaten. Mange beboere ble tvangsflyttet.

Det sitter langt inne for Kvamme å kalle det sosialboliger, men 1970-tallet brakte i hvert fall med seg en rekke nye innbyggere for bydelen, der husene tidligere hadde gått i arv gjennom generasjoner.

Klosteret og områdene rundt Strangehagen unngikk krigens ødeleggelser. Likevel ble det også her store utskiftninger mot slutten av syttitallet.

- Det var en tendens til at flere av de eldre ønsket seg bedre boligstandard. I trehusene på Nordnes var det trangbodd og enkle kår, sier Kvamme.

Innflytterne var barne- familier. Det var et etter- lengtet påfyll for barneskolen, som lenge sto i fare for å bli lagt ned. En gang på åttitallet var det kun rundt ti førsteklassinger som stilte til skolestart.

Siden har Nordnes i grunnen bare blomstret.

- Ressurssterke naboer

Grete Blom startet for to år siden opp Klosteret Kaffebar på grunnen hvor Munkeliv Kloster ble bygget på begynnelsen av 1100-tallet. Blom bodde selv i Sandviken, og sier at hun svært sjelden var på Nordnes. Nå er kafeen hennes blitt ett av samlingsstedene på halvøyen.

- Jeg ble overrasket over at Nordnes er som en liten bygd i byen. Det er et fantastisk miljø, og jeg har fått utrolig mye støtte og oppbacking etter at jeg startet kafeen her, forteller Blom.

Hun beskriver den typiske Nordnes-beboeren som høyt utdannet og ressurssterk.

- Det er svært lite hærverk her. Folk oppfører seg og bryr seg om sitt eget nabolag.

Frykter hyblifisering

Lørdag formiddag var Liv Hætta ute og spaserte med samboer Stian Myrmel. Lille Mijo på tre måneder er solid bundet fast under mammas regnjakke. I bygården deres i Haugeveien bor det - med ett unntak - kun barnefamilier.

- Nordnes er sentralt, men veldig fredelig. Det passer veldig godt for barnefamilier, forteller Hætta, som har mammaperm fra ingeniørjobben.

Med den rosende Nordnes-omtalen i Monocle følger det opplysninger om prisnivå - og en presisering av at det er ingen boplikt på Nordnes.

«Dermed kan du kjøpe deg en ferieleilighet», står det i artikkelen.

DNB-megler Dag Jonny Johannessen er oppført som megler i Monocles artikkel. Så langt har han ikke hørt noe.

- Nå har magasinet nettopp kommet ut, men jeg ser ikke bort ifra at jeg får noen telefoner. Det er jo et stort magasin, sier han.

Mons Kvamme tror ikke utlendinger nå vil kaste seg over bydelen, men er mer bekymret for investorer som kjøper opp hus og gjør dem om til hybler.

- Noe av Nordnes’ suksess skyldes stabiliteten man har fått ved at folk har bodd her i generasjoner, og at man har hatt en rekke sosiale arenaer hvor folk har truffet hverandre over tid. Når man kun bor her midler-tidig, vil ikke folk være villige til å investere sitt sosiale liv i bydelen, sier Kvamme.