Fant hasjplanter i bofellesskap

Da politiet var ute i annet ærend kom de over hasjplantene.