• FOTO: Arkitektfirmaet KHR / EKJ

Sprekker med 271 millioner

Nytt 50-metersbasseng vil koste 271 millioner kroner mer enn planlagt, viser analyse.