- Hvor lenge skal vi fryse?

Tor-Erik Fjelstad (15) hutrer der han sitter i gjennomtrekken på venterommet på terminalen i Åsane.