Katte-dusøren vokser stadig

Den som oppklarer kattedrapene i Bergen kan vente seg en god slump penger. Folk ringer fra fjern og nær for å bidra til dusøren.