Nordrepollen ofra for 40 millionar

Eit klårt fleirtal i Kvinnherad kommunestyre vil spara bygda Nordrepollen for vegbygging. Men dei må ofra bygda likevel, fordi Jondalstunnelen elles vert 40 millionar kroner dyrare.