UDI: - Fyller ikke vilkårene

UDI mener spørsmålet i denne saken er om Barnes har adgang til å søke fra Norge.