Reddet synkende båt

Redningsskøyten måtte hjelpe til da en fritidsbåt var i ferd med å synke i Dolviken.