Vant boligstrid mot Røde Kors

Overskuddet fra 40 sosialboliger på Slettebakken skal kun brukes på boligene, ikke på andre humanitære formål.