Stadig flere bekymringsmeldinger

I 2006 kom det inn 1405 bekymringsmeldinger til barnevernet i Bergen. Det er en økning på 15 prosent siden 2005.