Hol i tunneltryggleiken

Regionvegsjef Ole Chr. Torpp medgjev at han har for lite pengar til naudsynte tryggingsarbeid i tunnelane på Vestlandet.