Krever nei til genmat

30 organisasjoner krever at regjeringen avviser genmodifisert mais på norske fat.