Fire kommunar utan eigedomsskatt

Askøy, Os, Stord og Sveio utgjer den eigedomsskattefrie sona i Hordaland. Dei 29 andre kommunane har skatten i ei eller anna form.