Kan bli færre i politiet

I 2008 ble 37 politijobber i Hordaland stående ledige. I år kan det bli verre.

  • Liv Solli Okkenhaug
  • Trond Olav Skrunes
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Ifølge en prognose utarbeidet av administrasjonen i Hordaland politidistrikt, kan så mange som 50 politijobber måtte stå ubesatte i år, dersom politidistriktet skal klare å oppfylle budsjettet sitt.

Mens et utvalg som har tatt for seg bemanningsbehovet i politiet i fjor vår konkluderte med at det innen 2020 trengs 2700 flere politifolk i Norge, blir det altså færre polititjenestemenn i Hordaland.

— Ved inngangen til 2008 hadde vi bemannet oss opp til det nivået vi har behov for å være på for å håndtere alle oppgaver greit. Dermed gikk vi inn i året med flere personer enn vi fikk budsjett til. I løpet av året ble vi nødt til å være omtrent 35 færre, for å få endene til å møtes, sier politimester Ragnar Auglend.

Ønsker seg mer penger

Han venter i disse dager på beskjed om hvor mye penger politidistriktet får å rutte med i år. Denne summen vil avgjøre hvor mange politifolk distriktet har råd til å ha i jobb.

— Signalene vi har fått, tilsier at vi må regne med noe tilsvarende 2008, sier Auglend.

Han vil ikke slå fast at 50 stillinger vil bli stående ledige.

  • Den prognosen ble laget i høst, og det skjer stadig endringer. Men vi må regne med at antallet i hvert fall vil bli som i 2008, om ikke flere, sier Auglend.

Politimesteren påpeker at han mener det er misvisende å snakke om ubesatte stillinger.

— Det er et utdatert begrep. Vi får en rammebevilgning, som skal dekke lønn, driftsutgifter, husleie og investeringer. Fra sentralt hold sies det ingenting om antall stillinger, det er noe vi må avgjøre selv ut fra den rammen vi får.

Han avviser at reduksjonen i antall politifolk siden årsskiftet 2007/2008 går ut over sikkerheten til folk flest.

- Noe må gjøres

I et brev til justisminister Knut Storberget gir byrådsleder Monica Mæland (H) og Arbeiderpartiets gruppeleder, Terje Ohnstad uttrykk for sterk bekymring for situasjonen i Hordaland politidistrikt.

De inviterer statsråden til Bergen for å diskutere mulige akutte tiltak.

  • Vi er bekymret for at folk skal føle seg utrygge i Bergen sentrum. Det er ikke farlig å bevege seg i byen, men vi savner synlig politi og satsing på sentrum. Samtidig ser vi også nedgang i oppklaring av saker og antall saker som avdekkes. Vi trenger et sterkt politi som etterforsker saker og får dem opp til doms, sier Mæland.

Merker du at politiet har blitt tynnere bemannet?

Publisert