Kan bli færre i politiet

I 2008 ble 37 politijobber i Hordaland stående ledige. I år kan det bli verre.