Grønt lys for buss og bane

Bybane, piggdekkavgift og el-biler skal bidra til å kutte CO2-utslippene med minst 30 prosent innen 2030.