Gjess truer gårdsdriften

Et flokk grågås med unger forlater grasbeitet, vralter ned til sjøen og legger på svøm. Tilsynelatende idyll.