Pionérinstitutt runder 90

I år fyller Geofysisk institutt i Bergen 90 år. Her ble fundamentet for moderne værvarsling skapt.