Stor leteaksjon etter sjømann

Store ressurser ble satt inn i søk etter en sjømann som man trodde hadde falt over bord fra en båt i formiddag. Mannen viste seg å befinne seg i maskinrommet på båten.