Tredobling i hasjbeslag

Tollvesenet på Vestlandet beslagla i fjor tre ganger så mye hasj som i 2005.