Flere båter inntar hotellene

Voksende båtpark, sterk økonomi og folks tidsklemme er grunnene, sier Dag Hope, eier av firmaet Båthotell.