- Mann overfalt i Nygårdsparken

Skal ha blitt slått ned og forsøkt ranet.