Opprør i strandsonen

Ordførere i kystkommuner refser statlig styringsiver i strandsonen.