Den siste cand.philol

Etternølarar som ikkje fullfører hovudfag ved universitetet denne våren, kan sjå langt etter cand- tittelen.