Dømt for tyveriraid

Tredjemann i den såkalte barberbladbanden er dømt til fengsel.