- Ikkje redd for tunnelen

Bilistane gjennom den rasramma Bømlafjordtunnelen var ikkje redde i går. Med visse unnatak.