Tatt for voldtektsforsøk - oppga svogerens navn

I nesten en måned etter at han ble pågrepet for voldtektsforsøk, utga 36-åringen seg for å være sin svoger.