Rygget i Fløyfjellstunnelen

Tunnelen ble stengt fordi en smart bilist med tilhenger fant ut at det var lurt å rygge i tunnelen.