121 år med buekorpshistorie brant opp

Trommer, fanemedaljer og bilder fra Eldre Mathismarksgutters forenings samling er nå borte.