Vil ha utvidet ungdomskort

Ungdommens bystyre i Bergen vedtok i dag å arbeide for en utvidelse av den eksisterende ordningen med ungdomskort.