Jakter på båtpuss-syndere

39 småbåthavner i Bergen har hatt besøk av Fylkesmannen denne våren.