Alle fjellovergangar stengde

Alle fjellovergangane frå Vestlandet og austover er no stengde. Filefjell var ope heilt til i dag tidleg, men er no stengd av eit ras.