Krasjet i silo

Mannen i 50-årene kjørte 200 meter over et jorde og inn i en silo.