Gransker dødsulykke

Fallulykken der en 64-årig mann døde i ambulansen, på vei til sykehuset, skal granskes av Fylkesmannen.