Skylder på dårlig økonomi

Det er lys i enden av tunnelen. Men det tar sin tid, sier veisjefen.