Turister lurt av «bjørnespor»

Disse sporene lurte turister til å mistenke at de stammet fra bjørn. De manglet imidlertid en viktig detalj.