- Blir økonomiske gisler

45.000 unge uføre kan verken studere i utlandet eller flytte til varmere klima uten å tape penger.