Mjølkebil tok summetonen

Mjølkebilen reiv ned ei telefonleidning og sytte for at abonnentar i Fitjar og delar av Tysnes var utan telefon i dag.