Tar det piano i Stoltzen

Hvorfor er to karer i ferd med å bære et piano opp Stoltzen?