Vei sperret etter stillasras

Lyderhornsveien var delvis sperret etter at et syvetasjers stillas falt ned i veibanen lørdag morgen.