Flyktet fra sykehuskøen i Bergen

På Haukeland må sykmeldte Dagfinn Haukås vente i over ett år på å få en diagnose. I Stavanger får han hjelp i september.