Fylkesmannen er uroa

Fylkesmann Svein Alsaker er uroa for den økonomiske belastninga og risikoen som Kvam herad tek på seg i samband med skuleinvesteringane.