Ja til eigedomsskatt i Sund

Eit knapt fleirtal i formannskapet i Sund går inn for eigedomsskatt for alle frå neste år av.