Har ventet på utslippstillatelse i ti år

Før jul fant Bergen kommune kreftfremkallende krom fra GC Rieber Skinn på en lokal pumpestasjon på Laksevåg.